• iMeetingz

Modern ve Verimli Toplantı Yapmak Artık Çok Kolay

Updated: Apr 29, 2019


Her firmada her gün sayısız toplantı yapılır. Bu toplantılarda şirketin geleceğiyle ilgili stratejik konular konuşulur, kararlar alınır ve aksiyonlar belirlenir. Peki sonrası?

Sonra bu kararlar ve aksiyonlar izleniyor mu? Gerçekleşip gerçekleşmedikleri görülebiliyor mu? Yoksa toplantı notları olarak dokümanın içinde unutulup gidiyor mu?

İşte artık bu konuda bir yardımcımız var. Toplantı yönetimini kolaylaştıran bir uygulama: iMeetingz.

iMeetingz, toplantı notlarının daha iyi ve kolay şekilde kayda alınabilmesi, toplantıların çok daha basit, modern ve verimli geçmesine aracılık eden web tabanlı bir uygulamadır. Bu yazılım aracılığıyla toplantıdan önce, toplantı anında veya toplantı sonrası yapılması gereken her iş kolaylaşır. Toplantı planının yapılması, toplantı yapılacak salonun rezerve edilmesi, toplantıya katılacak kişilerin davet edilmesi, toplantının bitimiyle birlikte otomatik bir şekilde toplantı notlarının alınıp sonrasında ortaya çıkan aksiyon ve kararların çalışanlara atanması ... Bununla birlikte görevleri atanan kişilerin gerçekleştirdiği aksiyonların takibini sağlamak, raporlamak teknolojinin yardımıyla kolayca yapılabilir.

· Toplantı Yönetimi Yazılımının Faydaları Nelerdir ?

Verimli toplantı elde edebilmek için toplantı öncesi, sırasında ve sonrasında yapılması gereken işlemleri kolayca yapmamızı sağlar:

- Toplantı öncesi gündem maddelerinin oluşturulması ve paylaşılması

- Gerekli kişilerin toplantıya davet edilmesi

-Toplantının yapıldığı sırada not tutulması

- Elde edilen aksiyon ve kararların kayıt altına alınabilmesi

- Toplantı bitiminde otomatik şekilde toplantı tutanaklarının oluşturulması

- Alınan aksiyon kararlarının kişilere gönderilip durumun izlenmesi.

iMeetingz yazılımını kullanarak verimliliğinizi artırabilirsiniz.

Daha fazla bilgi için imeetingz.com


32 views0 comments